Pracownia spirometryczna

W pracowni spirometrycznej wykonujemy badanie spirometryczne, które ma na celu ocenę wydolności oddechowej i sprawności wentylacyjnej układu oddechowego.

Pierwszym etapem badania jest wywiad, podczas którego Pacjent musi podać swój wiek, płeć, wzrost i wagę. Parametry te mają bowiem wpływ na interpretację uzyskanych wyników. Są one zapisywane w pamięci komputera. Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej.

badanie spirometryczne

 

Pacjent musi oddychać w określony sposób przez specjalny ustnik, który połączony jest z urządzeniem zwanym spirometrem. W ten sposób uzyskuje się co najmniej 3 krzywe, które obrazują zależność pomiędzy przepływem powietrza a objętością płuc u danego Pacjenta. Otrzymane wyniki są następnie interpretowane przez lekarza.

Spirometria pozwala na zdiagnozowanie między innymi:

  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (PoChP),
  • astmy oskrzelowej.

 

Pracownia Spirometryczna wykonuje badania FeNO od 3 roku życia i badania spirometryczne u pacjentów od 6 roku życia.

 

Badania FeNO czyli badanie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Służy do diagnostyki wszystkich rodzajów chorób - w tym astmy oskrzelowej oraz innych chorób układu oddechowego. Pomaga w monitorowaniu procesu leczenia chorób układu oddechowego .

Badania wykonywane są w godzinach pracy poradni.

 

Rejestracja i informacja tel.:

48 331 20 19

48 33138 80

881 771 900